تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه

کشور ترکیه یک کشور اروپایی و آسیایی محسوب می‌شود که از سمت شرق با کشورمان ایران هم‌مرز و همسایه است. شباهت‌های فرهنگی، آب‌ و هوا‌ی مناسب و روابط دوستانه بین…

ادامه مطلب